SUN SCHOOL - jazyková škola Nové Město nad Metují SUN SCHOOL - jazyková škola Nové Město nad Metují

JAZYKOVÉ KURZY | PŘIHLÁŠKY | O SUN SCHOOL | GRANT ESF

JAZYKOVÉ KURZY SUN SCHOOL

Většina skupinových i individuálních a firemních kurzů probíhá dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách. Místem výuky je buď přímo sídlo SUN School v Novém Městě nad Metují nebo lokace požadovaná klientem.

Cílem činnosti je rozvinutí komunikačních dovedností v běžných situacích a schopnost okamžité reakce v hovoru. Postupně rozvíjíme vyjadřování bez velkého rozmýšlení a překládání tak, aby rozhovor v novém jazyce byl rychlý a přirozený.

Před zařazením do skupiny prochází každý uchazeč vstupním testem tak, aby byla přesně určena jeho současná úroveň a aby se ve své skupině mohl setkat s kolegy na stejné úrovni.

Slovní zásobu i gramatiku procvičujeme v kontextu neboli ve větách souvisejících s různými tématy. Častým opakování a procvičováním docílíme automatických a správných reakcí v běžných situacích.


SUN SCHOOL NABÍZÍ TYTO JAZYKOVÉ KURZY

Anglický jazyk Anglický jazyk
klikni pro info o kurzech

Německý jazyk Německý jazyk
klikni pro info o kurzech

Ruský jazyk Ruský jazyk
klikni pro info o kurzech

Francouzský jazyk Francouzský jazyk
klikni pro info o kurzech

©panělský jazyk Španělský jazyk
klikni pro info o kurzech


Otevřené kurzy pro veřejnost v SUN School

Jsou přístupné pro každého a to zejména pro ty, kterým vyhovuje práce ve skupině s kolegy, kteří jsou ve stejné jazykové úrovni. Maximální počet účastníků je 8, ale v naprosté většině případů je ve skupině 5 až 6 studentů, a proto mají všichni dostatečnou možnost procvičit si svoje dovednosti.


Firemní kurzy v SUN School

Mohou být běžné kurzy realizované v místě působiště firmy ve skupinách nebo individuální přesně podle požadavků a potřeb jednotlivých studentů. Jedná se o všeobecné kurzy nebo o speciálně zaměřené na různé oblasti, jako např. prezentace, telefonování, poslech, speciální slovní zásoba apod.

Obsah © 2011 - 2018 SUN SCHOOL. | Web © 2011 - 2018 Jan Jurásek