SUN SCHOOL - jazyková škola Nové Město nad Metují SUN SCHOOL - jazyková škola Nové Město nad Metují

JAZYKOVÉ KURZY | PŘIHLÁŠKY | O SUN SCHOOL | GRANT ESF

GRANT ESF

V rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání realizujeme projekt

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ JAZYKOVÉ ŠKOLY

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.08.03/0019
Název projektu: Další vzdělávání lektorů jazykové školy
Název programu podpory: Vzděláváni lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblastí dalšího profesního vzdělávání
Poskytovatel finanční podpory: Královéhradecký kraj
Příjemce finanční podpory Vladimír Šanovec - Sun School, Náchodská 440, 549 01 Nové Město nad Metují
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2006
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2008

Tento podpořený grantový projekt je financován ESF (Evropský sociální fond) a státním rozpočtem České republiky.

Cílem tohoto projektu je zvýšit odbornou úroveň lektorů naší jazykové školy jak po stránce jazykové tak i didaktické, psychologické a osobní. Všichni naši lektoři mají odborné vzdělání a dále si prohlubují a zvyšují kvalifikaci. To je však limitováno finanční dostupností vzdělávacích kurzů. Do této chvíle se ukázalo jako nejúčinnější studium v zahraničí neboť se zde kromě kvalifikovaných rodilých mluvčích - vyučujících setkáváme s dalšími studenty - učiteli z jiných zemí, kteří procházejí vzdělávacími kurzy, a získáváme znalosti a zkušenosti z jejich zemí, které potom uplatňujeme při poskytování služeb v České republice.

Za dobu působnosti naší školy (od ok 1992) jsme získali sumu informací o měnících se potřebách ve veřejném životě, ve firmách i v oblasti vzdělávání. Turistický ruch, převody vlastnictví firem ze státu na soukromé subjekty, změny v prioritách studentů při výběru budoucího povolání přinesly samozřejmě požadavky na jazykovou vybavenost všech zúčastněných.

V naší oblasti je větší množství firem, které mají zahraniční vlastníky nebo dodávají do zahraničí svoji produkci. V těchto firmách vyžadují vysokou kvalifikaci lektorů, neboť nejde jen o pouhou znalost příslušného jazyka, ale i hlubší pochopení kultury a společnosti v jiných zemích.

Z výše zmíněných důvodů nám grant poskytnutý Esf a státním rozpočtem České republiky umožňuje splnit vyšší požadavky na odbornost a rozhled našich lektorů.

Obsah © 2011 - 2018 SUN SCHOOL. | Web © 2011 - 2018 Jan Jurásek